Sklep BISPRO24.pl jest DYSTRYBUTOREM sprzętu DAHUA i HIKVISION. Zapraszamy do współpracy! Oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty! Gwarantujemy rzetelność, szybką realizację wysyłkową, odbiór na miejscu, wsparcie techniczne i serwis .sklep@bispro24.pl tel. 536-246-870

środa, 18 lipca 2018

System wideodomofonowy

   Systemy wideodomofonowe są coraz częściej instalowane zarówno w domach jednorodzinnych, jak i budynkach wielorodzinnych. Jest to najlepsza opcja bezpieczeństwa dla mieszkań i domów. Monitor pozwala na przejrzysty obraz odwiedzającego, który zostanie zidentyfikowany zanim odpowiemy na jego wywołanie. Obraz pojawia się tylko na monitorze wywoływanego użytkownika, a przy użyciu odpowiedniego urządzenia utajniającego rozmowa nie będzie słyszana przez żadnego innego użytkownika.


Na system wideodomofonowy składają się:
- jeden lub kilka monitorów z wbudowanym unifonem do komunikacji z osobą na zewnątrz,
- zewnętrzna wideobramofon zawierający zespół kamery TV, panel z przyciskami, mikrofon i głośnik,
- zasilacz centralny i ew. zasilacze lokalne,
- pamięć obrazów,
- rygiel elektromagnetyczny.

Kamera

Niezbędnym wyposażeniem przy wejściu do budynku jest wideobramofon, w którego skład wchodzą: zespół kamery TV, moduł audio, panel z przyciskami i system oświetlenia.

Zespół kamery TV zawiera czarno-biała lub kolorową kamerę z przetwornikiem CCD. W przypadku lepszych kamer często zdarza się, że możliwa jest regulacja kąta widzenia kamery. Do doświetlania służą diody podczerwieni (IR) pozwalające na identyfikację osoby przy braku oświetlenia zewnętrznego. Przy kamerach kolorowych stosuje się źródła światła białego.

Aby zapewnić optymalną pracę kamery, należy osłonić ją przed bezpośrednim oświetlaniem przez światło słoneczne. Panel kamery jest standardowo przystosowany do pracy na zewnątrz. Wskazane jest jednak dokładne zabezpieczenie kamery, aby nie była bezpośrednio narażona na opady deszczu, silne wibracje lub na nadmierną ilość kurzu. Wielu producentów sprzętu wideodomofonowego proponuje różnego rodzaju osłony, uszczelnienia i daszki.

W przypadku systemów wielomieszkaniowych panel zewnętrzny może być rozbudowywany za pomocą elementów modułowych, co umożliwia złożenie wideobramofonu z odpowiednią ilością przycisków.

Do kontrolowania innych wejść lub terenu na zewnątrz lub wewnątrz budynku (np.: garaże) można zastosować - w niektórych systemach - dodatkową kamerę CCTV. Jeśli ta kamera ma znajdować się na zewnątrz budynku, konieczne jest umieszczenie jej w hermetycznej obudowie wyposażonej w grzałkę i osłonę przeciwsłoneczną.

Monitor

W mieszkaniu podstawowym elementem systemu jest monitor z wbudowanym unifonem. Część systemów wideodomofonowych zapewnia możliwość podłączenia kilku monitorów w jednym mieszkaniu. Ponadto niektóre systemy wideodomofonowe oferują możliwość podłączenia wewnętrznego systemu interkomowego. W takim przypadku monitor jest rozbudowywany o dodatkowe podstawki (przystawki) z odpowiednią ilością przycisków oraz o domofonową (możliwość dołączenia standardowych unifonów). W jednym mieszkaniu może być kilka wideomonitorów podłączonych do jednego przycisku przywoławczego w panelu zewnętrznym i/lub kilka unifonów - do łączności głosowej, również z funkcją zwalniania rygla elektromagnetycznego.
Po wciśnięciu przycisku na panelu zewnętrznym najpierw w monitorze jest wygenerowany sygnał dźwiękowy. Obraz odwiedzającego widziany przez kamerę pojawia się na wywoływanym monitorze w przeciągu kilku sekund. Jeśli osoba wywoływana nie podniesie słuchawki, obraz będzie wyświetlany najczęściej przez ok. 30 do 60 sekund, po czym wyłączy się automatycznie. Jeśli w tym czasie zostanie wywołany inny abonent (monitor), obraz na pierwszym monitorze zniknie a pojawi się na wybranym ostatnio. Takie rozwiązanie gwarantuje poufność wizji. Porządny system powinien zapewniać również sekretność prowadzonych rozmów; dotyczy to zwłaszcza systemów wielorodzinnych. Dzięki wbudowanemu w monitor dodatkowemu przyciskowi możliwe jest uaktywnienie kamery w panelu zewnętrznym i monitora bez przywołania z zewnątrz. Obraz uzyskany po wciśnięciu tego przycisku również wyłącza się automatycznie.

Każdy monitor jest wyposażony standardowo w przycisk otwierania drzwi, który służy do zwalniania rygla elektromagnetycznego montowanego przy drzwiach wejściowych lub bramce. Funkcja zwolnienia zaczepu działa tylko w przypadku prowadzenia rozmowy - tylko osoba wywołana może otworzyć drzwi.

W obudowie monitora umieszczone są ponadto potencjometry do regulacji jaskrawości, kontrastu i głośności.

Czasami monitory wyposażone są - oprócz przycisku otwierania drzwi - w dodatkowe przyciski funkcyjne, które mogą być użyte np.: do włączania oświetlenia klatki schodowej lub załączania oświetlenia zewnętrznego, do otwierania dodatkowego rygla lub zamka elektromagnetycznego.

W monitorach czarno-białych stosuje się kineskopy 4'' lub 4,5''. W monitorach kolorowych stosuje się już ciekłokrystaliczne wyświetlacze LCD-TFT. 

Pamięć

Dodatkowym urządzeniem zwiększającym możliwości funkcjonalne systemu wideodomofonowego jest pamięć obrazów. Takie urządzenie zapamiętuje - po naciśnięciu przez osobę odwiedzającą przycisku wywołania - kilkadziesiąt obrazów. Obrazy odwiedzających są zapamiętywane wraz z określeniem czasu i kolejności odwiedzin.

Każdy, nawet chwilowy zanik napięcia zasilającego, powoduje zniekształcenia lub wręcz całkowitą utratę zapisanych obrazów. W celu zabezpieczenia się przed tego typu zdarzeniami, istnieje możliwość podłączenia dodatkowego zasilania awaryjnego do modułu pamięci. Takie zasilanie awaryjne najczęściej obsługuje również monitor i kamerę.

Inne urządzenia

W skład każdego systemu wideodomofonowego wchodzi zasilacz. Zasilacz systemu powinien być umieszczany w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych. Najczęściej systemy wideodomofonowe posiadają zasilanie centralne, chociaż często występuje zasilanie lokalne, np.: w przypadku stosowania jednego lub kilku monitorów podłączonych równolegle do monitora głównego. W przypadku większej ilości monitorów może być potrzebny również rozdzielacz sygnału wizyjnego.

Podłączenie monitorów do dwóch (lub więcej) paneli wejściowych jest możliwe po zastosowaniu dedykowanych przekaźników. Jeżeli więc osoba odwiedzająca wciśnie przycisk na jednym z dwóch paneli zewnętrznych, układ przekaźnika natychmiast włączy w obwód systemu właśnie ten panel wejściowy, z którego nastąpiło przywołanie. Wciśnięcie przycisku zwalniającego rygiel elektromagnetyczny spowoduje otwarcie tylko tych drzwi, przy których znajduje się panel wywołujący. Nie ma możliwości jednoczesnego przywołania z obu wideobramofonów i jednoczesnej rozmowy. Kolejne przywołanie spowoduje automatyczne rozłączenie pierwszego połączenia, uaktywnienie innego monitora i odpowiedniej stacji zewnętrznej przez przekaźnik.

środa, 4 lipca 2018

Zasilanie awaryjne w systemach alarmowych

   Według polskiej normy PN-93/E-08390/12 dotyczącej systemów alarmowych i wymagań stawianym odpowiednim klasom systemów alarmowych konfiguracja zasilania systemów alarmowych powinna zawierać jedno lub więcej źródeł takich jak:
a) baterie i ogniwa pierwotne,
b) baterie akumulatorów, może pojawić się dodatkowo zasilacz ładujący baterię akumulatorów
c) zasilacze połączone z przemysłową siecią zasilającą, jako źródło rezerwowe często występuje bateria akumulatorów.


   W systemach SWiN (sygnalizacji włamania i napadu) głównie występują zasilacze połączone z siecią zasilającą 230 V napięcia przemiennego zawierające transformator bezpieczeństwa i baterię akumulatorów pełniącą funkcję źródła rezerwowego. Pojawiający się w zespole zasilacza układ do ładowania baterii akumulatorów zapewnia utrzymywanie stanu pełnego naładowania akumulatorów w warunkach normalnej pracy systemu alarmowego. Zasilacze są urządzeniami występującymi oddzielnie lub stanowią integralną część centrali alarmowej.

   W systemach SWiN (sygnalizacji włamania i napadu) powszechnie stosuje się jako źródło rezerwowe-bezobsługowe, szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe SLA z rekombinacją gazów. Gaz powstający w trakcie elektrolizy na płycie dodatniej akumulatora jest przekazywany za pośrednictwem specjalnego separatora do płyty ujemnej, gdzie jest rekombinowany do postaci siarczanu ołowiu i wody. Obecnie istnieją dwie technologie budowy akumulatorów SLA różniące się sposobem wiązania elektrolitu. W technologii żelowej (żel SiO2) rekombinację gazów umożliwiają kanaliki tlenowe w strukturze żelu, natomiast w technologii AGM (Absorbed Glass Mat) wykorzystywane jest zjawisko napięcia powierzchniowego w komórkach separatora wykonanego z odpowiedniej maty szklanej. W systemach alarmowych korzystniejsze jest stosowanie akumulatorów wykonanych w technologii żelowej, ponieważ charakteryzują się one dużą odpornością na przeładowanie i głębokie rozładowanie oraz wykazują dużą pojemność cieplna. Do wad należy zaliczyć większą niż w akumulatorach AGM, rezystancję wewnętrzną.

   Dzięki odpowiedniej konstrukcji proces samo rozładowania został zredukowany do minimum. Hermetyczna obudowa umożliwia pracę akumulatora w każdej pozycji i dodatkowo gwarantuje brak jakichkolwiek wycieków. Akumulatory mogą być łączone szeregowo i równolegle - co daje możliwość doboru napięć i pojemności. Zakres temperatur pracy; od -20° C do +50° C umożliwia ich stosowanie w różnych warunkach, przy czym zwykle zaleca się zapewnienie ochrony przed nadmiernymi wstrząsami i wibracjami. Należy pamiętać, że akumulator rozładowany musi być niezwłocznie doładowany, a w pewnych przypadkach wymagane jest stosowanie zasilacza o większym prądzie ładowania niż to wynika z obliczeń.