Sklep BISPRO24.pl jest DYSTRYBUTOREM sprzętu DAHUA i HIKVISION. Zapraszamy do współpracy! Oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty! Gwarantujemy rzetelność, szybką realizację wysyłkową, odbiór na miejscu, wsparcie techniczne i serwis .sklep@bispro24.pl tel. 536-246-870

wtorek, 11 lutego 2020

Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.   Prawidłowo sporządzona instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać następujące zasady:

● warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

● określenie wyposażenia w wymagane:
– urządzenia przeciwpożarowe,
– gaśnice i metody poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym;

● sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

● metody zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

● warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

● sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z:
– przepisami przeciwpożarowymi,
– własną treścią;

● zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

● plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem 
graficznych danych;

● wskazanie osób lub podmiotów ją opracowujących.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych
dla ekip ratowniczych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza