Sklep BISPRO24.pl jest DYSTRYBUTOREM sprzętu DAHUA i HIKVISION. Zapraszamy do współpracy! Oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty! Gwarantujemy rzetelność, szybką realizację wysyłkową, odbiór na miejscu, wsparcie techniczne i serwis .sklep@bispro24.pl tel. 536-246-870

wtorek, 3 października 2017

Zadania i obowiązki pracowników ochrony związane z kontrolą ruchu osobowego.

   Ustalać uprawnienia do wejścia na obszar obiektu chronionego można tylko tam, gdzie  jest kontrolowany ruch osobowy. Celem kontroli ruchu osobowego jest niedopuszczenie do przebywania w chronionym obiekcie osób nieuprawnionych oraz niedopuszczenie do wyjścia z chronionego obiektu osób wobec, których istnieje  podejrzenie dokonania czynu przestępczego. Kontrola ruchu osobowego realizowana jest poprzez ustalenia uprawnień osób do wejścia (wyjścia) do wjazdu (wyjazdu) i przebywania na terenie chronionego obiektu. Uprawnienia te ustala się na podstawie dokumentów np.: przepustek, określonych we właściwych przepisach prawa zakładowego wydawane przez zarządzającego tym obiektem.

Dokumentami uprawniającymi do wstępu i przebywania na terenie chronionego obiektu mogą być:
1. Przepustka stała, tymczasowa, jednorazowa
2. Identyfikator
3. Legitymacja służbowa
4. Karta magnetyczna

1. Przepustka stała zezwala na wstęp do chronionego obiektu osoby zatrudnione w nim na czas nieokreślony.
2. Przepustka tymczasowa uprawnia do wejścia na teren obiektu osoby zatrudnione czasowo lub inne osoby wykonujące określone prace.
3. Przepustka jednorazowa uprawnia do wejścia na teren obiektu osoby świadczące jednorazowe usługi na rzecz jednostki chronionej. Również wydaje się ją dla interesantów udających się do określonych komórek organizacyjnych. Przepustkę taką wydaje się na podstawie dowodu tożsamości (dokumentu). Należy na niej odnotować datę, godzinę i podpis osoby przyjmującej interesanta. Przepustkę taką zdaje się przy opuszczaniu obiektu.
4. Legitymacja służbowa uprawnia do wejścia na teren obiektu osoby posiadające określone legitymacje służbowe.
5. Identyfikator wydawany jest osobom zatrudnionym w obiekcie na czas nieokreślony lub tymczasowo.
6. Karta magnetyczna wydawana jest pracownikom stałym zatrudnionym w wydzielonych strefach ochronnych np.: w kancelarii tajnej, w archiwum.
7. Inne dokumenty np.: karta identyfikacyjna wydawana jest z przepustką jednorazową na podstawie dokumentu tożsamości, nosi się ją w widocznym miejscu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza