Sklep BISPRO24.pl jest DYSTRYBUTOREM sprzętu DAHUA i HIKVISION. Zapraszamy do współpracy! Oferujemy bardzo atrakcyjne rabaty! Gwarantujemy rzetelność, szybką realizację wysyłkową, odbiór na miejscu, wsparcie techniczne i serwis .sklep@bispro24.pl tel. 536-246-870

środa, 22 sierpnia 2018

Zabezpieczenia techniczne w planie ochrony obiektu


   Plan ochrony obiektu, składa się zarówno z części opisowej jak i części graficznej. 
Artykuł 7 ust. 2 stanowi iż plan opisowy powinien:
1.     Uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki.
2.     Zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki.
3.     Podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki.
4.     Zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej z uwzględ­nieniem stanu etatowego, rodzaju oraz ilości uzbrojenia i wyposażenia, sposobu zabez­pieczania broni i amunicji.
5.     Zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych.
6.     Zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.


     Opisując rodzaj zabezpieczeń technicznych, należy podać ich ogólne dane tech­niczne oraz rozmieszczenie na terenie obiektu i czy spełniają normy określone w od­rębnych przepisach. Należy również określić potrzeby w zakresie ewentualnej moder­nizacji istniejących zabezpieczeń technicznych.

Wyróżnia się następujące rodzaje za­bezpieczeń technicznych:
a)      Zabezpieczenia budowlane - utrudniające dostęp osobie niepowołanej do ochranianego mienia, np.:
-        ściany,
-        stropy,
-        drzwi stalowe pełne,
-        drzwi kratowe,
-        drzwi drewniane obite blachą,
-        kraty stałe i ruchome,
-        okiennice i szyby specjalne,
-        świetliki dachowe,
-        wywietrzniki i włazy;
b)      Mechaniczne urządzenia zabezpieczające - stanowiące dodatkowe środki ochro­ny i utrudniające dostęp osobie niepowołanej do ochranianego mienia, np.: 
-        szafy stalowo - betonowe,
-        szafy pancerne,
-        szafy sejfowe,
-        szafy stalowe jedno i dwupłaszczowe,
-        drzwi skarbców i pokoi skarbcowych,
-        rolety antywłamaniowe,
-        samochody do transportu wartości pieniężnych;
c)    Elektroniczny system sygnalizacji zagrożeń:
-     system sygnalizacji włamania i napadu podać miejsce zainstalowania urządzeń i liczbę);
·        centralki alarmowe,
·        czujki (pasywnej podczerwieni, aktywnej podczerwieni, ultradźwiękowe, mikrofalowe, wibracyjne, stłuczeniowe, magnetyczne, dualne),
·        przyciski antynapadowe.
-       system kontroli dostępu;
·        czy system współpracuje z systemem alarmowym włamania i napadu,
·        czy system współpracuje z systemem telewizji użytkowej,
·        czy system identyfikuje osoby i steruje dostęp uprawnionych osób do stref chronionych,
·        czy system automatycznie rejestruje i archiwizuje aktualne miejsce pobytu osób      w obiekcie,
·        w jaki sposób odbywa się identyfikacja osób (karty magnetyczne),
-       system telewizji użytkowej;
·        miejsce zainstalowania i liczba kamer,
·        czy kamery mają stałe pole obserwacji, czy też je zmieniają,
·        czy obraz z kamer nagrywany jest na taśmę video,
·        czy kamery mają zainstalowany mikrofon w celu dokonania zapisu fonii.


1 komentarz: